Co powinniśmy wiedzieć zanim kupimy
i zamontujemy znak drogowy?

 1. Mamy różne wielkości znaku:
  • znaki wielkie (W)
   – na autostradach, umieszczane przy jezdniach
  • znaki duże (D)
   – na drogach ekspresowych, umieszczane przy jezdniach głównych
   – na drogach dwujezdniowych poza obszarem zabudowanym
   – na drogach dwujezdniowych w obszarze zabudowanym, na których dopuszczalna prędkość jest większa niż 60km/h
  • znaki średnie (S)
   – na łącznicach autostrad i dróg ekspresowych
   – na jednojezdniowych drogach krajowych i wojewódzkich
   – na drogach powiatowych, z wyjątkiem drogowskazów tablicowych,
  • znaki małe (M)
   – na drogach gminnych,
   – drogowskazy tablicowe na drogach powiatowych,
  • znaki mini (MI)
   – na słupkach przeszkodowych i tablicach kierujących,
   – na drogach w obszarze zabudowanym, gdy warunki drogowe nie pozwalają na stosowanie znaków większych lub zastosowanie znaków większych pogorszyłoby warunki widoczności pieszych na przejściach dla pieszych,
   – na wąskich uliczkach zabytkowych miast.
 2. Folia umieszczona na znaku jest odblaskowa tzn. widoczna już o zmierzchu.
  • I generacji – folia podstawowa, najczęściej stosowana
  • II generacji – folia o lepszej widoczności, co raz częściej stosowana na naszych ulicach, a przy niektórych znakach wręcz wymagana (A-7, B-2, B-20, D-6, D-6a, D-6b)
  • III generacji – folia stosowana na autostradach
 3. Aby zamontować znak na terenie nie będącym Państwa własnością, należy uzyskać zgodę:
  • Właściciela terenu – osoba prywatna, firma lub zarządca drogi
  • Projekt organizacji ruchu zgodnie z Dz.U. zał.do nr 220, poz.2181 powinien określać wielkość, rodzaj folii oraz miejsce posadowienia znaku.
  • Minimalna skrajnia pionowa montowanego oznakowania powinna wynosić 2,20m od gleby do dolnej krawędzi znaku
Kontakt