Zabezpieczenie robót drogowych

  • wykonywanie projektów organizacji ruchu
  • montaż oznakowania tymczasowego
  • utrzymanie oznakowania tymczasowego
  • ustawianie tymczasowej sygnalizacji świetlnej (wahadłowa) oraz jej obsługa i utrzymanie
  • tymczasowe oznakowanie poziome
  • stała organizacja w tym oznakowanie pionowe i poziome

 

Kontakt